Beni Ouarain tæpper

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0143

Beni Ouarain - BO0143
størrelse 258 x 165 cm
kr. 5.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0141

Vintage Beni Ouarain - BO0141
størrelse 300 x 176 cm
kr. 8.440,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0152

Beni Ouarain - BO0152
størrelse 160 x 117 cm
kr. 2.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0151

Beni Ouarain - BO0151
størrelse 162 x 105 cm
kr. 2.210,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0148

Beni Ouarain - BO0148
størrelse 185 x 116 cm
kr. 2.780,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0145

Beni Ouarain - BO0145
størrelse 300 x 198 cm
kr. 7.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0144

Beni Ouarain - BO0144
størrelse 235 x 142/147 cm
kr. 4.490,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0137

Beni Ouarain - BO0137
størrelse 107 x 71 cm
kr. 1.210,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0149

Beni Ouarain - BO0149
størrelse 170 x 119/115cm
kr. 2.580,00

-------------------------------------------

Marokkansk-berber-taeppe-Beni-Mrirt-BM2030

Beni Mrirt - BM2030
størrelse 210 x 150 cm
kr. 4.980,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0117

Vintage Beni Ouarain - BO0117
størrelse 305 x 165 cm
kr. 7.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0146

Beni Ouarain - BO0146
størrelse 300 x 200 cm
kr. 7.450,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0108

Beni Ouarain - BO0108
størrelse 225 x 175 cm
kr. 5.420,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0140

Beni Ouarain - BO0140
størrelse 298 x 204 cm
kr. 6.830,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0139

Beni Ouarain - BO0139
størrelse 168 x 122 cm
kr. 2.560,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0133

Beni Ouarain - BO0133
størrelse 114 x 83 cm
kr. 1.490,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0150

Beni Ouarain - BO0150
solgt for nyligt
kr. 2.630,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0126

Beni Ouarain - BO0126
solgt for nyligt
kr. 6.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0103

Vintage Beni Ouarain - BO0103
solgt for nyligt
kr. 10.390,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0154

Beni Ouarain - BO0154
solgt for nyligt
kr. 2.260,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0128

Beni Ouarain - BO0128
tæppet er solgt
kr. 5.690,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0132

Beni Ouarain - BO0132
tæppet er solgt
kr. 1.190,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO134

Beni Ouarain - BO134
tæppet er solgt
kr. 1.470,00

-------------------------------------------

Nogle af vore solgte Beni Ouarain tæpper