Beni Ouarain tæpper

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0164

Beni Ouarain - BO0164
størrelse 212 x 166 cm
kr. 4.570,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0163

Beni Ouarain - BO0163
størrelse 216 x 167 cm
kr. 4.690,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0161

Beni Ouarain - BO0161
størrelse 237 x 158 cm
kr. 4.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0162

Beni Ouarain - BO0162
størrelse 250 x 153 cm
kr. 4.970,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0109

Berber - BZ0109
størrelse 148 x 110 cm
kr. 1.130,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0157

Beni Ouarain - BO0157
størrelse 266 x 82 cm
kr. 2.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0159

Beni Ouarain - BO0159
størrelse 286 x 76 cm
kr. 2.950,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0108

Berber - BZ0108
størrelse 303 x 82 cm
kr. 2.980,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0153

Beni Ouarain - BO0153
størrelse 315 x 92 cm
kr. 3.300,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0139

Beni Ouarain - BO0139
størrelse 168 x 122 cm
kr. 2.560,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0117

Vintage Beni Ouarain - BO0117
størrelse 305 x 165 cm
kr. 7.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0151

Beni Ouarain - BO0151
størrelse 162 x 105 cm
kr. 2.210,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0137

Beni Ouarain - BO0137
størrelse 107 x 71 cm
kr. 1.210,00

-------------------------------------------

Marokkansk-berber-taeppe-Beni-Mrirt-BM2030

Beni Mrirt - BM2030
størrelse 210 x 150 cm
kr. 4.980,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0146

Beni Ouarain - BO0146
størrelse 300 x 200 cm
kr. 7.450,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0110

Berber - BZ0110
størrelse 290 x 213 cm
kr. 6.790,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0106

Berber - BZ0106
størrelse 306 x 213 cm
kr. 6.490,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0107

Berber - BZ0107
størrelse 240 x 163 cm
kr. 4.300,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0105

Berber - BZ0105
solgt for nyligt
kr. 6.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0160

Beni Ouarain - BO0160
solgt for nyligt
kr. 9.210,00 | kr. 7.820,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0141

Vintage Beni Ouarain - BO0141
solgt for nyligt
kr. 8.440,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0145

Beni Ouarain - BO0145
tæppet er solgt
kr. 7.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0140

Beni Ouarain - BO0140
tæppet er solgt
kr. 6.830,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0147

Beni Ouarain - BO0147
tæppet er solgt
kr. 5.410,00

-------------------------------------------

Nogle af vore solgte Beni Ouarain tæpper