Beni Ouarain tæpper

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0167

Beni Ouarain - BO0167
størrelse 434 x 205 cm
kr. 18.680,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0166

Beni Ouarain - BO0166
størrelse 325 x 190 cm
kr. 11.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0165

Beni Ouarain - BO0165
størrelse 347 x 184 cm
kr. 14.680,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0155

Beni Ouarain - BO0155
størrelse 272 x 176 cm
kr. 10.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0183

Beni Ouarain - BO0183
størrelse 290 x 196 cm
kr. 7.090,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0176

Beni Ouarain - BO0176
størrelse 252 x 150 cm
kr. 4.920,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0184

Beni Ouarain - BO0184
størrelse 320 x 220 cm
kr. 8.780,00

-------------------------------------------

Beni-Zanafi-taeppe-marokkansk-BZ0106

Berber - BZ0106
størrelse 306 x 213 cm
kr. 6.490,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0189

Beni Ouarain - BO0189
størrelse 185 x 128 cm
kr. 2.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0142

Beni Ouarain - BO0142
størrelse 320 x 200 cm
kr. 7.960,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0153

Beni Ouarain - BO0153
størrelse 315 x 92 cm
kr. 3.300,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0156

Beni Ouarain - BO0156
størrelse 197 x 88 cm
kr. 2.770,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0178

Beni Ouarain - BO0178
størrelse 244 x 158 cm
kr. 4.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0177

Beni Ouarain - BO0177
størrelse 246 x 155 cm
kr. 5.150,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0191

Beni Ouarain - BO0191
størrelse 146 x 120 cm
kr. 2.730,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0190

Beni Ouarain - BO0190
størrelse 188 x 111 cm
kr. 2.500,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0117

Vintage Beni Ouarain - BO0117
størrelse 305 x 165 cm
kr. 7.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0173

Beni Ouarain - BO0173
størrelse 247 x 156 cm
kr. 4.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0137

Beni Ouarain - BO0137
størrelse 107 x 71 cm
kr. 1.210,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0174

Beni Ouarain - BO0174
størrelse 250 x 157 cm
kr. 5.300,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0175

Beni Ouarain - BO0175
størrelse 242 x 154 cm
kr. 5.230,00

-------------------------------------------

Marokkansk-berber-taeppe-Beni-Mrirt-BM2030

Beni Mrirt - BM2030
størrelse 210 x 147 cm
kr. 4.980,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0181

Beni Ouarain - BO0181
størrelse 292 x 190 cm
kr. 6.920,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0187

Beni Ouarain - BO0187
solgt for nyligt
kr. 2.990,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0171

Beni Ouarain - BO0171
solgt for nyligt
kr. 4.170,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0157

Beni Ouarain - BO0157
solgt for nyligt
kr. 2.950,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0168

Beni Ouarain - BO0168
solgt for nyligt
kr. 6.960,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0179

Beni Ouarain - BO0179
solgt for nyligt
kr. 5.690,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0185

Beni Ouarain - BO0185
tæppet er solgt
kr. 8.890,00

-------------------------------------------

Beni-Ouarain-taeppe-marokkansk-BO0159

Beni Ouarain - BO0159
tæppet er solgt
kr. 2.950,00

-------------------------------------------

Nogle af vore solgte Beni Ouarain tæpper